Zmarł Józef Fraś, radny powiatowy. "Odszedł człowiek niezwykle pracowity"

Opublikowany w: POLITYKA  |  

Dyskusja:

TOP WIEŚCI //