Czarne chmury zbierają się nad głową radnego Roberta Malika z Kleczy Dolnej. Bloger Marcin Gładysz zgłosił wniosek do Rady Miejskiej o wygaszenie jego mandatu. Ma podstawy?

Kategoria: POLITYKA

W wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Tomicach wygrał w niedzielnym głosowaniu Stanisław Gajewski, który zdobył 65 głosów. Drugi z kandydatów, Frączek miał 20 głosów.

Kategoria: POLITYKA

To już trzeci raz od objęcia stanowiska wojewoda małopolski Józef Pilch gościł w starostwie w Wadowicach. Obok władz powiatu, burmistrzów i wójtów w spotkaniu z włodarzem województwa uczestniczyli kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży.

Kategoria: POLITYKA

Szarpanina w Radzie Miejskiej w Wadowicach. Zofia Siłkowska wyznacza nowe standardy demokracji, zabrania protestów przeciwko burmistrzowi i szarpie opozycjonistkę, która nawoływała do odwołania Klinowskiego.

Kategoria: POLITYKA

Prokuratura w Wadowicach bada wątek kupczenia działkami Bumaru przez burmistrza Mateusza Klinowskiego. W zeszłym roku włodarz miasta zablokował przekwalifikowanie ich pod tereny handlowe. Radnym opowiadał, że zakupem działek zainteresowani są prezesi Maspeksu i złożyli mu taką ofertę. Tymczasem Maspex dziś dementuje: "Nigdy w tej sprawie nie rozmawialiśmy".

Kategoria: POLITYKA

Jestem dużą dziewczynką i biorę to na klatę - tak przyznawała się do winy radna gminy Brzeźnica. O co chodzi? O konflikt, który wybuchł pomiędzy samorządowcami jeszcze we wrześniu zeszłego roku. A zaczęło się od zebrania wiejskiego.

Kategoria: POLITYKA

Rada Miejska w Wadowicach nie zajęła się naprawieniem błędów w budżecie, do czego zobowiązała ją Regionalna Izba Obrachunkowa. Głosami radnych burmistrza zablokowano próbę poprawienia błędów. Ale za to jest pomysł by odwołać Klinowskiego.

Kategoria: POLITYKA

Rada Miejska w Wadowicach zaleciła burmistrzowi przygotowanie uchwały w sprawie ochrony krajobrazu miejskiego i uregulowania zasad umieszczenia reklam i szyldów na budynkach. Do samorządu ze swoją petycją wystąpił w tej sprawie prof. Andrzej Nowakowski.

Kategoria: POLITYKA

Mateusz Klinowski nie ma racji, twierdząc, że radni złamali prawo zgłaszając poprawki do budżetu na sesji. Mogą to robić. Zastrzeżenia RIO do budżetu Wadowic dotyczą jedynie formalnych zapisów tych poprawek.

Kategoria: POLITYKA

Regionalna Izba Obrachunkowa wszczęła postępowanie unieważniające uchwały budżetowej Wadowic. Chodzi o dwie poprawki, które zgłosili radni Paweł Janas i Ludwika Tkacz. RIO stwierdziło, że zostały one zapisane w budżecie nieprawidłowo.

Kategoria: POLITYKA

167 osób podpisało się pod petycją do burmistrza Mateusza Klinowskiego i radnych, która wzywa wadowickich polityków, by wycofali się ze zgody na budowę hipermarketów w Choczni.

Kategoria: POLITYKA

Burmistrz Wadowic przegrał w Radzie Miejskiej głosowanie nad budżetem. Radni przyjęli plan wydatków na przyszły rok z trzema poprawkami. Jedna z nich, poprawka Pawła Janasa, otwiera drogę do rozpoczęcia budowy ważnej dla miasta obwodnicy.

Kategoria: POLITYKA

Wojewoda małopolski wyznaczył termin wyborów uzupełniających na radnego gminy w Tomicach. W niedzielę, 13 marca mieszkańcy tej miejscowości wybiorą radnego, który przejmie miejsce w radzie po Witoldzie Grabowskim.

Kategoria: POLITYKA

Wadowiczanin Marek Ciepły na sesji Rady Powiatu złożył ślubowanie jako radny i po roku nieobecności wrócił do samorządu.  Mandat mu się należy, bo w ostatnich wyborach do Sejmu wygrało Prawo i Sprawiedliwość.

Kategoria: POLITYKA

Rada Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej zdecydowała, że nie będzie podwyżek diet sołtysów i przewodniczących zarządów osiedla. Burmistrz chciał im podnieść diety o 100 złotych. Radni uznali, że gmina jest za biedna.

Kategoria: POLITYKA
Page 14 of 18

TOP WIEŚCI //

live2