Tysiące wiernych zmierza do Kalwarii na Wielki Tydzień. Policja ma plan bezpieczeństwa

Dyskusja:

TOP WIEŚCI //

live2