Wadowice pożegnały w ostatniej drodze księdza Zdzisława Kałwę

Opublikowany w: WYDARZENIA  |  

Dyskusja:

TOP WIEŚCI //

live2