Ulewy w powiecie wadowickim. W Roczynach zalane piwnice, w Witanowicach poważna stłuczka

Opublikowany w: WYDARZENIA  |  

Dyskusja:

TOP WIEŚCI //

live2