Kalwaryjskie sanktuarium zachęca do modlitwy o ustanie epidemii

Opublikowany w: WYDARZENIA  |  

Dyskusja:

TOP WIEŚCI //

live2