Pechowy odcinek drogi w Inwałdzie, znowu kolizja. To tutaj jest najwięcej stłuczek

Dyskusja:

TOP WIEŚCI //

live2