W Izdebniku doszło do skażenia wody pitnej z lokalnego ujęcia.  O zanieczyszczeniu poinformował w czwartek Gminny Zakład Budżetowy w Lanckoronie.

Kategoria: WYDARZENIA

Woda w Rzykach koło Andrychowa nie nadaje się do spożycia. W wiosce podstawiono beczkowozy.

Kategoria: WYDARZENIA

Mieszkańcy objęci projektem dotyczącym rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Wysoka mogą podłączać nieruchomości do nowej sieci wodociągowej.

Kategoria: WYDARZENIA

Mieszkańcy objęci projektem dotyczącym rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Wysoka będą mogli podłączać nieruchomości do nowej sieci wodociągowej.

Kategoria: PIENIĄDZE

Susza daje się we znaki lokalnym wodociągom. W trzech gminach powiatu wadowickiego obwiązują już alerty dotyczące zużycia wody. Tymczasem w Wadowicach największy producent w regionie pracuje już na pełnych obrotach. Za chwilę wody może zabraknąć w Wadowicach?

Kategoria: WYDARZENIA

Ważna informacja z rana. Wadowickie wodociągi poinformowały o problemie z dostawą wody w kilku blokach na osiedlu pod Skarpą.

Kategoria: WYDARZENIA

Wody Polskie nie zgodziły się na zmiany stawek za ścieki w gminie Wieprz. Samorząd zwołuje radnych na nadzwyczajną sesję. Trzeba uregulować kwestię opłat.

Kategoria: PIENIĄDZE

Ogromna awaria magistrali z wodą w Andrychowie. Cała ulica bez wody do późnych godzin. A to nie koniec problemów mieszkańców tej ulicy.

Kategoria: WYDARZENIA

Jak mówią hydrolodzy od około siedmiu lat, co roku latem, mamy do czynienia z suszami. W Polsce samorządy zaczynają ogłaszać zakazy użytkowania wody w innym celu innym niż bytowe. Brzeźnica już apeluje.

Kategoria: PIENIĄDZE

Wzrost zużycia wody z gminnej sieci, a także konieczność usuwania ponadnormatywnych stężeń manganu ze Skawy ze strony zbiornika wodnego w Świnnej Porębie zagraża Wadowicom i okolicznym miejscowościom, które czerpią  z miejskiego ujęcia. Dlatego gminna spółka i miasto zdecydowały się na szybką inwestycję.

Kategoria: PIENIĄDZE

Wadowickie wodociągi informują mieszkańców kilku miejscowości o tym, że może na kilka godzić zabraknąć im wody w kranie. Kiedy, gdzie i o której wystąpi ten problem?

Kategoria: WYDARZENIA

W styczniu tego roku radni z Wieprza zdecydowali, że zlikwidują Gminny Zakład Gospodarki Ściekowej. Zakład przestaje oficjalnie funkcjonować z ostatnim dniem kwietnia tego roku.

Kategoria: PIENIĄDZE

Mieszkańcy objęci projektem „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wadowice" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, mogą podłączać nieruchomości do nowej kanalizacji sanitarnej.

Kategoria: POLECAMY

Wadowickie Wodociągi wprowadzają kolejne zmiany w systemie informatycznym w celu doskonalenia obsługi Klienta.

Kategoria: PIENIĄDZE

Poniedziałkowy poranek potrafi być nieznośny, zwłaszcza dla osób, które mają problem ze wstawaniem po weekendzie. Dlatego ta wiedza może być przydatna dla mieszkańców Wysokiej.

Kategoria: WYDARZENIA
Page 1 of 6