Wojewoda rozdał pieniądze na usuwanie skutków powodzi. Skorzystały Spytkowice i Lanckorona

Opublikowany w: POLITYKA  |  

Dyskusja:TOP WIEŚCI //