Gorąco w Andrychowie. Mniejszość "wygrała", przy cichym przyzwoleniu większości

Opublikowany w: POLITYKA  |  

Dyskusja:TOP WIEŚCI //