Rząd ma plan, jak zmienić polską szkołę. 8-letnie podstawówki, 4-letnie licea i 5-letnie technika

Opublikowany w: POLITYKA  |  

Dyskusja:

TOP WIEŚCI //