Dostali nagrodę za ekologię. Całość przeznaczą na liwidację azbestowych ścian

Opublikowany w: POLITYKA  |  

Dyskusja:

TOP WIEŚCI //

live2