Uchwała na 1050-lecie chrztu. "Naród polski trwał dzięki męczennikom"

Opublikowany w: POLITYKA  |  
Tagi:   |  

Dyskusja:

TOP WIEŚCI //

live2