Wójt zaskoczony inwestycją miasta. Zwołuje zebranie wiejskie i chce rozmawiać o PSZOK

Opublikowany w: POLITYKA  |  

Dyskusja:

TOP WIEŚCI //