Ktoś przejechał rowerem po świeżym betonie, burmistrz zna sprawcę. Będzie donos na policję

Opublikowany w: POLITYKA  |  

Dyskusja:

TOP WIEŚCI //