Wojewoda rozdawał w dworze w Stryszowie kartonowe czeki. "W dobie pandemii to wielka pomoc"

Opublikowany w: POLITYKA  |  

Dyskusja:

TOP WIEŚCI //

live2