Wójt spotkał się z sołtysami, a później odwołał zebrania wiejskie

Opublikowany w: POLITYKA  |  

Dyskusja:

TOP WIEŚCI //

live2