wtorek, 15 czerwiec 2021 09:31

Komu należy się zachowek?

Nie ukrywam, że głównym celem przygotowania tego wpisu jest, aby zbiorczo odpowiedzieć na najczęściej przez Was zdawane pytania w sprawie zachowku, czyli:

Kategoria: POLECAMY

Bardzo często – i nie bez racji – nieruchomości są postrzegane jako bezpieczna i opłacalna inwestycja. Rzeczywiście, zwłaszcza w przypadku ich dogodnego położenia, właściwego uzbrojenia, czy uregulowanego stanu prawnego kupno nieruchomości może okazać się naprawdę dobrą lokatą kapitału. Jednak nie zawsze przeniesienie prawa własność nieruchomości następuje w drodze jej sprzedaży.

Kategoria: POLECAMY
środa, 14 kwiecień 2021 08:01

Jak uniknąć zachowku?

Celem zachowku jest ochrona interesów majątkowych najbliższych członków rodziny spadkodawcy wymienionych w art. 991 § 1 k.c. przez zapewnienie im, niezależnie od woli spadkodawcy, a nawet wbrew jego woli, roszczenia pieniężnego odpowiadającego określonej ułamkowej wartości udziału w spadku, który by im przypadł przy dziedziczeniu ustawowym.

Kategoria: POLECAMY

„Zakazanie rodzicom osobistej styczności z dzieckiem może być orzeczone wyjątkowo, np. gdy utrzymywanie osobistych kontaktów rodziców z dzieckiem zagraża jego życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu bądź wpływa demoralizująco na dziecko."

Kategoria: POLECAMY

Przewidziane w art. 136 KRO pojęcie "zatrudnienie" należy w obecnych warunkach społeczno-gospodarczych rozumieć elastycznie. Jest to każda forma prowadzenia działalności zarobkowej (w tym gospodarczej), bez względu na jej podstawę prawną (np. umowa o pracę, zlecenie, dzieło, tzw. kontrakt menadżerski).

Kategoria: POLECAMY

Pozew o rozwód jest pismem procesowym inicjującym postępowanie sądowe. Dla tego rodzaju pism kodeks postępowania cywilnego przewidział pewne wymogi formalne, których spełnienie jest warunkiem przyjęcia sprawy do rozpoznania.

Kategoria: POLECAMY

Czy pozew o zapłatę za bezumowne korzystanie z nieruchomości przerywa bieg zasiedzenia?

Kategoria: POLECAMY

Niby sprawa jest prosta, bo przecież wszyscy wiemy, że dziecko kosztuje. Ale komplikuje się wszystko wtedy, gdy w pozwie o alimenty należy dokładnie wskazać jakie są koszty utrzymania naszego dziecka.

Kategoria: POLECAMY
środa, 26 sierpień 2020 08:58

Porwanie rodzicielskie a władza rodzicielska

Ostatnio Klient, z którym konsultowałem jego sprawę rodzinną (sprawa dotyczyła planowanego rozwodu, bo od dwóch już lat żyli oddzielnie), zadał mi przy tej okazji takie pytanie: - Panie mecenasie, dlaczego matka mojego dziecka narzuca mi sposób wykonywania kontaktu, skoro władza rodzicielska przysługuje nam obojgu? - Dlaczego przypisuje sobie prawo do samodzielnego decydowania, o tym jak będą wyglądać moje kontakty z dzieckiem?

Kategoria: POLECAMY
wtorek, 14 lipiec 2020 09:31

Kiedy rozwód z orzeczeniem o winie?

Wielu z Was przed podjęciem formalnie decyzji o rozwodzie zastanawia się jak ma on wyglądać? Mam tu przede wszystkim na myśli kwestie ustalenia, czy rozwód, o który będziecie się starać będzie zmierzała do ustalenia winy w rozkładzie małżeństwa drugiego małżonka, czy też będziecie wnioskować o zaniechanie orzekania w tym zakresie.

Kategoria: POLECAMY

Większość z Was wie, że jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia potrzebnej służebności drogowej , tzw. drogi koniecznej.

Kategoria: POLECAMY

Wyrok rozwodowy, poza rozwiązaniem małżeństwa rozstrzyga o wielu innych kwestiach, tj. m.in. o władzy rodzicielskiej, kontaktach, alimentach etc.

Kategoria: POLECAMY
wtorek, 20 marzec 2018 10:06

Zachowek - co to jest?

Wiele osób pyta się, co to jest ten zachowek? (przez niektórych zwany zachówkiem) I o co w tym w ogóle w tym chodzi?

Kategoria: POLECAMY

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, w wybrane dni, na bezpłatne porady prawne do Kancelarii Prawnej Actio z oddziałami w Wadowicach i Oświęcimiu oraz siedzibą główną w Krakowie.

Kategoria: POLECAMY

TOP WIEŚCI //

live2