Wadowickie wodociągi wstrzymują odczyty liczników. Jak rozliczyć się za wodę i ścieki?

Opublikowany w: POLECAMY  |