Zofia Filek złożyła rezygnację z prezesury i członkostwa Wadowickiej Izby Gospodarczej. Tymczasem Urząd Wojewódzki bada, czy w ogóle mogła być prezesem. Izbie może grozić nawet delegalizacja.

Kategoria: POLITYKA

Biznesmeni, prawnicy, samorządowcy, poseł, a nawet zastępca komendanta powiatowego policji „integrowali się" podczas inauguracyjnego spotkania Wadowickiej Izby Gospodarczej w ośrodku Karpik. Czym tak naprawdę będą się zajmować?

Kategoria: PIENIĄDZE

TOP WIEŚCI //

live2