Wadowice nie zwolnią szpitala z podatku. Dyrektor ZZOZ: „Jestem rozczarowany”

Opublikowany w: PIENIĄDZE  |  

Dyskusja:

TOP WIEŚCI //

live2