Mieszkańcy osiedla Czumówka mają duży problem. Ich droga pod grubą warstwą błota

Opublikowany w: PIENIĄDZE  |  

Dyskusja:

TOP WIEŚCI //

live2