Zatrudnili mieszkańców do drobnych prac. "Idziemy i zbieramy, zbieramy i idziemy"

Opublikowany w: PIENIĄDZE  |  

Dyskusja:

TOP WIEŚCI //