Więźniowie z Wadowic mieli gest, uszyli maseczki i przekazali je domom pomocy społecznej

Opublikowany w: PIENIĄDZE  |  

Dyskusja:

TOP WIEŚCI //

live2