Brakuje chętnych do pracy przy spisie powszechnym. Urzędy wydłużają termin zgłoszeń

Dyskusja:

TOP WIEŚCI //

live2