To efekt "zamrożenia" gospodarki. W wadowickim bezrobocie już większe niż rok temu

Opublikowany w: PIENIĄDZE  |  

Dyskusja:

TOP WIEŚCI //

live2