Kolejny etap remontu ulicy Sienkiewicza. Część drogi zamknięto, wyznaczono objazd

Opublikowany w: PIENIĄDZE  |  

Dyskusja:

TOP WIEŚCI //

live2