Opóźnienia, droższe materiały... Procedura budowy obwodnicy Podolsza od nowa

Opublikowany w: PIENIĄDZE  |  

Dyskusja:

TOP WIEŚCI //