Dotrzymali słowa, jest już pierwszy wodociąg w Wysokiej. Tylko co piąty dom podłączył się do sieci

Opublikowany w: PIENIĄDZE  |  

Dyskusja:

TOP WIEŚCI //

live2