Konserwator pięknie odnowił kapliczkę z Miejsca. Właściciel... oburzony

Opublikowany w: KULTURA  |  

Dyskusja:

TOP WIEŚCI //

live2