Historia walki o niepodległość pokazana na wadowickim rynku. Wystawa wyruszy niebawem w Polskę

Opublikowany w: KULTURA  |  

Dyskusja:

TOP WIEŚCI //