Radni Lanckorony bronią zwolnionej kierowniczki GOK. "Za takie postępowanie należy się nagroda"

Opublikowany w: KULTURA  |  

Dyskusja:

TOP WIEŚCI //

live2