W godzinę „W” poznaj naszych powstańców... żołnierz Stanisław Juszczakiewicz

Opublikowany w: MAGAZYN  |  

Dyskusja: