Małopolska kurator oświaty potwierdza: "Tornistry dzieci za ciężkie, czas coś z tym zrobić"

Dyskusja: