Samoloty z Ukrainy lądują w Gierałtowiczkach. Pierwsze efekty ruchu bezwizowego

Opublikowany w: MAGAZYN  |  

Dyskusja: