Nie ma nóg i mieszkał w opłakanych warunkach. To już nieaktualne, co słychać u druha Piotra?

Opublikowany w: MAGAZYN  |  

Dyskusja:

TOP WIEŚCI //

live2