Nasi ratownicy górscy wymyślili nowy system ratunkowy. Świat będzie się go uczył

Opublikowany w: MAGAZYN  |  

Dyskusja: