Druh bez nóg mieszka w fatalnych warunkach. W Izdebniku pospolite ruszenie, chcą pomóc!

Opublikowany w: MAGAZYN  |  

Dyskusja: