W Izdebniku czekają na krew. Druhowie chcą powtórzyć sukces sprzed roku

Opublikowany w: MAGAZYN  |  

Dyskusja: