Co się stało ze Śnieżkiem, "tajemnicza historia" ze Spytkowic. Wyznaczono wysoką nagrodę

Opublikowany w: MAGAZYN  |  

Dyskusja: