Uniwersytet Pedagogiczny chce być Uniwersytetem Krakowskim. Rektor UJ się sprzeciwia

Opublikowany w: MAGAZYN  |  

Dyskusja: