Poważny problem z przyrostem naturalnym w powiecie. Radny prezentuje dane

Dyskusja: