Wadowickie szkoły średnie najlepsze w powiecie. Tak twierdzą "Perspektywy"

Opublikowany w: MAGAZYN  |  

Dyskusja: