Zaiste...to zły moment epidemii, jesteśmy już obojętni

Opublikowany w: MAGAZYN  |  

Dyskusja: