Księża z wadowickiej bazyliki zabrali głos: "Panie ratuj, giniemy – módlmy się..."

Opublikowany w: MAGAZYN  |  

Dyskusja:

TOP WIEŚCI //

live2