Mucharz, Brzeźnica, Tomice, to tutaj dzieciaki zdały najlepiej. Wyniki ósmoklasistów w gminach

Dyskusja: