Mieszkańcy graniczących z Łączanami Rusocic boją się o swój dobytek, a nawet życie

Opublikowany w: MAGAZYN  |  

Dyskusja: