Ludzie chcą kąpielisk, przystani jachtowych i... ośrodka narciarskiego

Dyskusja: