Sierpniowy signiel Natalii Opyrchał z Zebrzydowic okrzyknięty... Hymnem Optymistów

Opublikowany w: MAGAZYN  |  

Dyskusja: